เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากช่วง สภาวะการขาดทุนอย่างหนักหน่วงของสตูดิโออนิเมชั่นชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น บริษัท XEBEC